Na radionici keramike svladavaju se osnove o svojstvima i vrstama gline, tehnici modeliranja, dekoriranja, kao i različite aplikacije.

Uz savladavanje osnova o nužnim alatima, keramičkoj peči, načinu slaganja i paljenja, polaznici ove radionice ostvariti će preduvjete za kreativan rad u glini. Prvi uspjeli umjetnički keramički uradci prava su radost i poticaj za nastavak rada u ovoj radionici.

  Programi - Sve objave