Za pohađanje likovnih radionica u Maloj likovnoj akademiji Vivoda plaća se naknada uz sljedeće uvjete i cijene.

 

Uvjeti rada

Likovne radionice se održavaju u bloku od dva školska sata, tj 90 minuta.

Za nove polaznike prva dva sata su probna i ne plaćaju se.

Minimalno vrijeme pohađanja likovnih radionica je mjesec dana, sa time da se može upisati dijete sa pohađanjem jedanput , dva puta ili više puta tjedno.

 

Cjenik i uvjeti plaćanja ( materijal je uključen u cijenu )

Cijena za dva školska sata, tj 90 minuta je: 90,00 kn  ( 13 eur )

Mjesečna cijena po djetetu sa pohađanjem jedan puta tjedno: 376,00 kn ( 50 eur )

U slučaju kada likovnu radionicu pohađaju braća/sestra: 320,00 kn/dijete (  43 eur )

Priprema za fakultete i srednje škole pohađa se obavezno
minimalno 2x tjedno ( mjesečna cijena ):
800,00 kn  ( 110 eur )

Privatni sat ( 1 na 1 ): 200,00 kn ( 27 eur )

Odrasli ( plaćaju po dolasku ): 90,00 kn  ( 13 eur )

Art & Wine radionice za odrasle: 150,00 kn ( 20 eur )

Online ( grupne )  radionice 90 minuta: 80,00 kn  ( 11 eur )

 

Plaćanje naknade se vrši do 15. u mjesecu za tekući mjesec i to u razdoblju od rujna do svibnja mjeseca. Plaćanje se vrši gotovinom u radionicama ili na transakcijski račun Male likovne akademije Vivoda.

U lipnju, srpnju i kolovozu plaćanje se vrši po dolasku u iznosu od 90,00 kuna.

U slučaju opravdanog izostanka, izostale sate se može nadoknaditi u narednom razdoblju do početka sljedeće školske godine.

 

Ostalo

na kraju školske godine svakom polazniku daje se mapa sa njegovim radovima

u slučaju ispisivanja iz likovne radionice, ne može se nadoknaditi izostali satovi

roditelji polaznika su dužni unaprijed obavijestiti ako u slučaju njigove spriječenosti po dijete dolazi neko drugi, koga mi još nismo upoznali.

Roditelji su također dužni reći ako ne žele, da se slika njihovog djeteta daje u kataloge, web stranice ili druge publikacije.

U slučaju da je dijete alergično na neku hranu ili piće, roditelji su dužni nas unaprijed obavijestiti.

  Upisi - Sve objave