Kreativno ljeto u Zagrebu

LIKOVNE RADIONICE VIVODA  organizira i ove godine tijekom ljetnih mjeseci kreativne likovne radionice za djecu i mlade, uz vodstvo akademskih slikara.

 

Likovne radionice će se održavati:

redovno u malim grupama po satovima kao i tijekom godine i

u malim grupama kao cijelodnevni boravak,

 

Radionice će se održavati u prostoru galerije, vani na prikladnIm prostorima Gornjeg grada, u parkovima i drugdje.

Organizirati ćemo posjete muzejima i izložbama i omogućiti polaznicima uvid u najnovija kulturno-likovna zbivanja.

Na taj ćemo ih način još jače približiti čarobnom svijetu likovne umjetnosti.

Kreativno ljeto u Zagrebu
  Programi - Sve objave