Likovne radionice za djecu i mlade

Likovne radionice osmišljene su za djecu predškolskog i školskog uzrasta (od 4 do 16 godina). Teme će se odabrati putem unaprijed utvrđenih postupaka odabira motiva i ideja, primjenom odgovarajućih likovnih tehnika, načina rada, te uporabu odgovarajučih sredstava i pomagala.

 

Zadaci
Buđenje znatiželje i otkrivanje individualnih sklonosti prema likovnom izrazu jedan je od osnovnih zadataka, posebno kada je rijeć o likovnom odgoju i edukaciji najmlađih. Likovnim radionicama, prilagođenim djeci predškolskog i školskog uzrasta nastojat ćemo ih uvesti u svijet umjetnosti, pobuditi u svakom djetetu radost individualnog stvaranja i likovnog izražavanja.

Motivi i ideje
U ugodnom ambijentu naših prostora prihvaćati čemo dječja mišljenja, njihovu slobodnu riječ i razvijati osjećaj za njihovu karakterističnost. Pomno ćemo analizirati kod svakog pojedinačno osjećaj za stvaralački izričaj i ideje. Godišnja doba (proljeće, ljeto, jesen, zima), važni datumi (Nova Godina, Božić, Uskrs, Prvi dan proljeća, Majčin dan i drugi), važni događaji i svakodnevna najobičnija zbivanja bit će polazište za izbor tema i motiva rada.

Likovne tehnike
Kroz provođenje programa rada postupno ćemo primjenjivati sve likovne tehnike: od crtačkih, grafičkih, slikarskih i kiparskih, u dimenziji primjerenoj uzrastu polaznika likovne radionice.

Način rada
Ograničenje broja djece u grupi na najviše pet do deset polaznika, omogućiti će se rad i pridavanje pozornosti svakome djetetu posebno, uz stalno poticanje i razotkrivanje kreativnih mogučnosti i osobnih izražajnosti. U radu s djecom nastojat ćemo potaknuti maštu, rad prema sjećanju, po pred promatranju i promatranju.

Metode rada
Kroz razgovor i propitivanje primjenjivat ćemo nenametljivo več isprobane metode rada poput analitičkog promatranja, demonstracije, razgovora, usmenoga izlaganja, igre, rada s tekstom, kombiniranja, variranja, građenja i razlaganja.

Sredstva i pomagala
U našim umjetničkim prostorima , uz prikazivanje filmova, slušanje glazbe i uporabu ostalih tehničkih pomagala, stvoreni su primjereni uvjeti za rad likovne radionice. Pod stalnim stručnim nadzorom polaznici će svladavati nužna znanja i umjetničke vještine, potrebne svakom koji želi kročiti nepoznatim putevima umjetnosti.Svaki polaznik likovne radionice posjedovat će osobnu radnu mapu u kojoj će odlagati svoje radove. Na taj način moči če se pratiti napredovanje, a na kraju godine najbolji radovi izložit će se na izložbi, koja če se prigodno organizirati u galeriji.

Tehnike:
* Pastele
* Suhe pastele
* Grafitna olovka
* Kolaž
* Glina
* Akvarel
* Akrilne tempere
* Drvene bojice
* Kombinirane tehnike
* Tuš
* Ugljen
* Flomasteri

  Programi - Sve objave