08. 12. 2012.   |   Novosti iz medija
Ovo je ‘pomalo neobična priča’ o umjetnosti kao poslovnom uspjehu

U krajnje materijaliziranom svijetu i okruženju sveopće depresije u kojem danas živimo, moja priča sigurno zvuči pomalo idealiziranom.


Andreja Vivoda je suvlasnica tvrtke Derenda d.o.o., u sklopu koje posluje Galerija suvremene umjetnosti Vivoda.  Ovo je njena poduzetnička priča:

Pomalo neobična priča, koju ću ispričati, dobrano odstupa od uobičajnog klišeja početnog uspjeha mladih i kročenja u današnji potpuno materijalizirani poslovni svijet. Mislim da niste nikada čuli kako se netko upisao na akademiju likovnih umjetnosti sa osnovnim motivom za profitom, odnosno zaradom. Tako je bilo i sa mnom, upisala sam Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu jer sam već zarana zavoljela likovnu umjetnost. Sanjala sam život ispunjen ljubavlju, ljepotom i nadahnućem, a profit ili zarada nisu mi bili ni na kraj pameti.

Kako se bližio kraj mojem studiju bila sam sve više svjesna da moram utvrditi nove životne ciljeve kojima ću stremiti na mojem budućem životnom putu. No, ni tada nisam razmišljala o poslovnom uspjehu kojim ću brzo ostvariti veliku zaradu. U definiranju nove dionice mog životnog puta, iako mlada, kao već sazrela osoba i umjetnica, pošla sam od stava kako je potrebno prvenstveno dati što veći doprinos općem dobru i kako što sadržajnije ispuniti svoju životnu misiju, za koju sam se pripremala tijekom mog odrastanja i cijelokupnog školovanja.

Još prije nego što sam diplomirala čvrsto sam odlučila da će moj daljnji profesionalni rad biti usmjeren u dva osnovna pravca; izvorni umjetnički rad i likovni odgoj. Bavljenje umjetnošću znači činiti svijet lijepšim, boljim, uzvišenijim, bogatijim i plemenitijim, a baviti se odgojem i obrazovanjem u području umjetnosti znači pomaganje da mlado biće odrasta u ‘osobu sa lijepim i profinjenim osjećajima, mislima i dijelima’. I jedna i druga misija su na tragu mojeg osnovnog pogleda na svijet: Prvenstveno doprinijeti općem boljitku – dok će materijalna korist doći sama po sebi.

Sa takvim sam stavovima i mislima ušla u poslovni svijet, s kojima sam čvrsto u suglasju i dan danas i s kojima ću duboko, vjerujem, ostati do kraja. Moje poimanje poslovnog upjeha polazi prvenstveno od zadovoljstva i sreće koje mi pruža aktivnost kojom se svakodnevno bavim i tek onda materijalna korist koju od njih ostvarujem. Zar si čovjek može zamisliti veću radost i sreću koju mi pruža rad sa djecom,  toliko nevinim i nesebičnim bićima, kad svaki dan gledate tu njihovu razigranu radost umjetničkog izražavanja, ili pak osjećaj radosti kao rezultat svog izravnog umjetničkog stvaranja.

Dok sam polagala zadnje ispite i dok sam pripremala svoj poprilično zahtjevan diplomski rad na Akademiji, otvorila sam Galeriju suvremene umjetnosti VIVODA u Radićevoj 29 u Zagrebu, u kojoj sam započela sa likovnom radionicom za djecu i mlade. Lijepo uređen prostor, pomno pripremljena web stranica, moj krajnje profesionalan i posebno senzibilizirani odnos, kojeg sam od samog početka uspostavila prema roditeljima i djeci, ubrzo je urodio plodom.  Nisam ni prestala učiti za polaganje zadnjih ispita na akademiji, a već sam sticala nova iskustva vodeći likovne radionice. Pripreme i rad sa djecom i mladima su bili također veoma zahtjevni, na kraju radnog dana osjećala sam umor, no umor koji me ispunjavao zadovoljstvom i radošću. Već sam nakon nekoliko mjeseci došla do saznanja da je moj daljnji profesionalni put u cijelosti predodređen. Svaki slobodni trenutak koristila sam za crtanje i slikanje, te za proučavanje literature o likovnom odgoju. Sve se odigravalo ubrzano,  prostor galerije postajao je sve ispunjeniji i življi. Prijelaz sa studija na posao, za koji sam nebrojeni broj puta slušala, kako zna biti pun neizvjesnosti i bolan, nisam ni osjetila, dapače, ušla sam u nov poslovni svijet puna zanosa i početnog elana.

Od samog početka osnovala sam sa svojim dečkom tvrtku “DERENDA”, d.o.o, u okviru koje djeluje galerija suvremene umjetnosti “VIVODA”. Angažirali smo također kolegicu, akademsku slikaricu, koja nam pomaže u vođenju likovnih radionica. Iako svoj rad temeljimo prvenstveno na maksimalnoj slobodi, razvoju mašte, poticaju intuicije, polako smo pristupili osmišljavanju našeg programa rada. Željela sam da naše likovne radionice budu što kreativnije, na kojima će se u najvećoj mogućoj mjeri poštivati djetetova osobnost. Na nama je da mu omogućimo otkrivanje i razvoj talenta, te što brže savladavanje potrebitih vještina.

Kako sam završila osnovnu waldorfsku školu u kojoj me vodio učitelj akademski slikar, u definiranju programa rada likovnih radionica nastojim ugraditi što više vrijednosti koje mi je zarana dala upravo ta škola. Ljubav prema umjetnosti, predanom radu i posebno prema djeci i mladima nosim od svoje najranije mladosti. Harmoniju i aktivan odnos koji postižemo na relaciji sa roditeljima i djecom ima jak emotivan naboj, koji rezultira zapanjajuće brzim uspjehom.

Protekle su tri godine od početka našeg rada u Galeriji, a u ljetnim mjesecima organiziramo ljetne likovne radionice u Istri. Pored slikanja organiziramo posjete atraktivnim mjestima, jahanje na konjima, ranču sa jelenima i drugdje.

Nastojimo svakim danom unijeti sve veću raznovrsnost u naš rad, organizirajući stalni program, povremene specifične programe i prigodne programe. Na kraju svake godine izdajemo katalog radova naših polaznika, tako smo nakon prve godine izdali katalog sa naslovom “Igrom do umjetnosti”, nakon druge “Likovni govor malih umjetnika” i nakon treće “Odrastanje s umjetnošću”. U okviru programa rada za posebno nadarene polaznike naših likovnih radionica organiziramo intenzivan individualan rad. Tako smo nakon jednogodišnjeg rada sa četverogodišnjom curicom izdali katalog njenih radova sa naslovom “Radost stvaranja”.

Ušli smo u četvrtu godinu našeg rada obogaćeni novim iskustvom sa namjerom proširenja našeg poslovanja. Već sada pripremamo program škole likovne umjetnosti pod nazivom “Mala likovna akademija VIVODA” koja bi se odvijala paralelno sa predškolkim i osnovnoškolskim obrazovanjem.

Gajimo specifičan pristup likovnom odgoju i obrazovanju od najranije djetetove dobi. Nenametljivim pristupom sa puno pažnje, topline i ljubavi uvodimo djecu i mlade u čaroban svijet likovne umjetnosti. Iako smo već sada, u ovo kratko vrijeme od kada smo započeli sa radom, postali prepoznatljivi upravo po tim karakteristikama, namjera nam je ispuniti nedostatke i prazninu u postojećem sustavu likovnog odgoja, posebno za one koji iskazuju poseban interes za likovnu umjetnost. Cilj nam je dalje doprinijeti i širenju interesa za likovnost, bez obzira na buduće profesionalno opredjeljenje.

U krajnje materijaliziranom svijetu i okruženju sveopće depresije u kojem danas živimo, moja priča sigurno zvuči pomalo idealiziranom. Veoma sam svjesna da bez sredstava ne bi mogli ostvariti svoje ideale i ciljeve, ali smo istovremeno duboko uvjereni da bez uspostave ravnoteže između materijalne osnovice i duhovnog zadovoljstva nema pravih rezultata. Skloniji smo vjerovati da je za mjeru uspjeha od podjednake važnosti materijalna korist, ali isto tako i zadovoljstvo koje nam pruža svakodnevni rad i ostvarenje životnih ciljeva. Svojim vedrim pogledom na svijet, optimizmom, jasno postavljenim ciljevima i na kraju predanim radom svakim danom sve više ostvarujem puninu životnog zadovoljstva.

Andreja Vivoda

Preuzeto sa stranice Poslovni dnevnik

  Novosti - Sve objave